петък, 25 януари 2019 г.

Кудо като соматопсихична практика по развиване на мъжествено себезаявяване

Силно препоръчвам Кудо като соматописхична практика по развиване на себеотстояване, себезаявяване, доверие в себе си, напускане зоната на комфорт, дисциплина, воля за победа и постигане, поемане на трудностите с радост и уважение към другия. Изключително подходящо е и може да бъде стабилна част от пътя по превръщането на социалната тревожност в социална самоувереност, както и на разтваряне на невротичния свръхконтрол и посрещане на подлежащите го страхове при напускане на зоната на комфорта със смирено приемане, в зоната на възможносите!


Няма коментари:

Публикуване на коментар