събота, 26 януари 2019 г.

Пътят на Свободата, Ку - До


Лекторът говори за пътя на воина, пътя на бойните изкуства. Пустотата като път на истината, на свободата. Целта не е да победиш враговете си, а себе си!

На запад често практиката на боен спорт се превръща от До (път, Дао), в максимално ефективно взаимно налагане, при тотално липсваща вътрешна хармония, мир и естествена нравственост, осъзнавани в медитация. Ку-До затова съдържа ПЪТ в името си, защото изначално следва принципите на воинската пътека. Макар и да изхождат от будизма, в същността си са универсални и преживяеми в редовна практика на медитация. Интензивната и упорита тренировка, се явява динамична част от този медитативен път към безкрая! 

Няма коментари:

Публикуване на коментар